دره شهر و دیدنی های آن

شهر تاریخی و باستانی دره شهر در ادوار مختلف بارها ویران و آباد گشته است. از جمله عوامل ویرانی آن تاخت و تاز سپاهیان آشور و عرب*ها بوده است. بنابر نظری، دره شهر محل شهر باستانی "ماداكتو" پایتخت عیلامی است. عیلامیان كه در دوره عهد باستان فرمانروای كوه*های لرستان بودند؛ دره رودخانه و راه بزرگ ارتباطی منطقه ومرز شمالی را متصرف شدند و اماكن مستحكمی تأسیس نمودند كه ماداكتو پایتخت دوم آنان از آن جمله است. ظاهرا دره شهر اولین شهر عیلامی بوده كه در حمله آشور بانی پال ویران و مردم آن قتل عام شده*اند. در دره سیمره بقایای خرابه*های عهد ساسانی به جا مانده*اند. ظاهرا دره شهر در دوره اعتلای هخامنشیان هنوز هم ویران بوده و یا اهمیت گذشته را نداشته است، ولی عهد اشكانیان دوره تجدید حیات آن بوده است كه در عهد ساسانی نیز مجددا رونق یافته و آباد گردیده است. در خرابه*های دره شهر كه بازمانده یك شهر از زمان ساسانیان است، آثار چهار راه*ها، كوچه*ها و معابر با نظم ویژه*ای كه در شهرسازی آن دوره معمول بود، باقی مانده است. سكه*هایی كه در خرابه*های دره شهر پیدا شده*اند به خسرو سوم و جانشینان او تعلق دارند. گفته می*شود كه دره شهر در هنگام آبادانی متجاوز از 5000 خانه داشته است. در میان خرابه*های آن اثری از ساختمانی كه شاید روزی مسجد و یا عبادتگاه دوره اسلامی بوده باشد، یافت نشده است.
درحال حاضر شهر دره شهر كه در دامنه كبیر كوه و در كنار خرابه*های شهر باستانی دوره ساسانی و رودخانه خروشان سیمره قرار دارد، با استعداد كشاورزی وافر، منابع آب غنی، مراتع سبز و جنگل*های انبوه یكی از شهرهای باستانی و مهم استان ایلام محسوب می*شود.

منابع:
زنده دل ، حسن . مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی: استان ایلام
iranyad (dot) ir