نام گیاه: آنابیاس نانا
نام رایج: آنابیاس کوتوله (Dwarf anubias)
اندازه برگها: حداکثر 5 سانتیمتر
ارتفاع در آکواریوم: 10-5 سانتیمتر
دما: 27-22 درجه سانتیگراد
اسیدیته: 9-5.5
سختیGH 10-3
محل قرارگیری در تانک: جلو
میزان رشد در آکواریوم: به طور معمول 1 برگ در ماه


این گیاه با برگهای کوتاه سبز تیره یکی از کوچکترین گیاههان گروه آنابیاس است که حداکثر تا 8 سانتیمتر و ارتفاع 12 سانتیمتر رشد میکند

این گیاه نیز مانند سایر گیاهان رسته آنابیاس رشدی فوق العاده کند دارد و ریشه آن باید بالای بستر و بر روی سنگ یا چوب قرار بگیرد

این گیاه در نور مناسب و دمای 28-22 درجه سانتیگراد رشد بهتری خواهد داشت

تکثیر این گیاه با قطع کردن ساقه و کاشت مجدد آن امکان پذیر است

منبع: ویکیپدیا http://en.wikipedia.org/wiki/Anubias_barteri_var._nana