زیست نیوز:

بعد از حمله شبانه گرگ*های گرسنه به روستای حاجی*لو و زخمی کردن 30 نفر از اهالی، گرگ گرسنه به دام روستاییان افتاد.

بعد از حمله شبانه گرگ*های گرسنه به روستای حاجی*لو و زخمی کردن 30 نفر از اهالی، گرگ گرسنه به دام روستاییان افتاد.

به گزارش فارس، این گرگ گرسنه که عصر امروز در یکی از منازل مخروبه روستاییان پرسه می*زد در دام روستاییان گرفتار آمد و تحویل مأموران محیط زیست شد.

گرگ گرسنه*ای که در یک ماه اخیر سبب رعب و وحشت اهالی روستای حاجی*لوی مشگین*شهر شده بود در حین ورود به یک منزل مسکونی مخروبه توسط اهالی به دام افتاد.

گرگ گرسنه*ای که در سال*های گذشته 30 نفر از اهالی این روستا را دریده و راهی بیمارستان کرده بود در ماه*های اخیر با حمله شبانه به واحدهای مسکونی روستایی حاجی*لو زنان و کودکان و ساکنان این مناطق روستایی را وحشت*زده کرده بود که بعد از یک ماه پرسه زدن بالاخره این گرگ گرسنه در تله روستاییان گرفتار آمد تا برای همیشه روستاییان از شر این حیوان درنده خلاصی پیدا کنند.

به گفته برخی از روستاییان گرگ گرسنه با حمله شبانه به دام*ها و حتی درگیر شدن با روستاییان با وارد آمدن خسارت به دام*ها سبب زخمی شدن هموطنانمان می*شدند که با هوشیاری و آگاهی مردم روستای حاجی*لو به دام افتاده و تحویل مأموران حفاظت محیط زیست مشگین*شهر شد.