مجموع گرمای موجود برای رشد گیاهان در عرض*های شمالی به واسطه کاهش دمای فصلی رو به افزایش است. گرمای اضافی نیز به سبزتر شدن عرض*های شمالی سیاره زمین منجر می شود. اما تقویت اثرات گازهای گلخانه*ای می تواند به تکرر آتش سوزی جنگل*ها، خشکسالی*ها و هجوم آفات منجر شود.
به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، بنابر گزارشی که اخیرا در نشریه "نیچر کلایمت چنج" به چاپ رسیده، تیمی بین المللی از پژوهشگران نسبت به کاهش چشمگیر دما و پوشش گیاهی فصلی در عرض*های شمالی سیاره زمین هشدار داده*اند. یافته*های این مطالعه بر اساس مجموعه داده*های ثبت شده زمینی و ماهواره*ای در یک بازه زمانی 30 ساله شکل گرفته*اند.
طی این مطالعه، پژوهشگران رابطه بین تغییرات دمای سطحی و رشد پوشش گیاهی از عرض شمالی 45 درجه به اقیانوس منجمد شمالی را مورد بررسی قرار داده*اند. به گفته "لیانگ شو"، یکی از نویسندگان ارشد این مطالعه از دانشگاه بوستون، گرمای افزایش یافته در عرض*های شمالی بالاتر از مرز کانادا و آمریکا موجب کاهش دمای فصلی می شود زیرا فصل*های سردتر سریعتر از تابستان گرم می شوند.
پژوهشگران به این نکته اشاره داشته*اند که مجموع گرمای موجود برای رشد گیاهان در عرض*های شمالی به واسطه کاهش دمای فصلی رو به افزایش است. گرمای اضافی نیز به سبزتر شدن عرض*های شمالی سیاره زمین منجر می شود.
به گفته "اسکات گوتز"، یکی دیگر از نویسندگان مطالعه اخیر از مرکز پژوهشی "وودز هول"، در شرایطی که برخی مناطق جنگل*های شمالی تحت تاثیرات منفی ناشی از خشکسالی، حشرات و آتش سوزی قرار خواهند گرفت، مطالعه ما نشان داده است که اکثر مناطق عرض*های شمالی به واسطه کاهش دمای فصلی با افزایش رشد پوشش گیاهی مواجه خواهند شد.
با این وجود، پژوهشگران هشدار داده*اند که روند رشد پوشش گیاهی در عرض*های شمالی ممکن است تداوم نیابد زیرا تقویت اثرات گازهای گلخانه*ای می تواند به تکرر آتش سوزی جنگل*ها، خشکسالی*ها و هجوم آفات منجر شود. تمامی این عوامل می توانند کند شدن رشد گیاهان را در پی داشته باشند.