خراش گربه

به گزارش آژانس خبری دامپزشکان ایران زمین، در این مطالعات نمونه های خون 296 نفر را که دچار روماتوئید شده بودند و از سوی دیگر ، دارای شواهدی از عفونت با بارتونلا بودند و پیش از آن ، مورد گزش یا خراش گربه ها و سگها قرار گرفته بودند ، مورد آزمایش قرار دادند .
از میان 296 بیمار ، در 62 درصد از آنها آنتی بادی ضد بارتونلا یافت شد . همچنین محققین موفق شدند تا در 41 درصد از نمونه ها ، DNA باکتری را تشخیص دهند . با توجه به نتایج یافت شده ، محققین بر این باورند که باکتری بارتونلا از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی رخداد بیماری آرتریت در انسانها میباشد . اگرچه در جهت قطعیت مورد فوق ، تحقیقات بسیار زیادی نیاز است .بارتونلا نوعی باکتری است که در طبیعت توسط کک ها ، کنه ها و سایر حشرات گزنده حفظ شده است . این عامل بیماری زا از طریق گزش و صدمه دیدن از گربه و سگ آلوده به انسانها منتقل میشود . تب خراش گربه شناخته شده ترین بیماری است که توسط بارتونلا در انسانها روی داده و عامل بروز آن ، توانایی دارد تا در خون گربه ها برای ماه ها تا سالها زندگی نماید .نتایج کامل این مطالعه در مجله MNT منتشر شده است .