گربه ای که جدول حل میکند!
در اتفاقی جالب در کشور انگلستان گربه ای به نام ” Chas ” توانست تا به صاحب خود در حل یک جدول حروف متقاطع کمک کند.جانوران مختلف دارای ضریب های هوشی متفاوتی هستند و در موقعیتهای متفاوت از خود واکنشهای متفاوت را نشان می دهند.صاحب این گربه که یک استاد بازنشسته دانشگاه در رشته ادبیات در شهر ” گلوستر ” در جنوب انگلستان است در این مورد می گوید: گربه من در بسیاری از اوقات در زمانی که من در حال حل جدول بوده و یا با کامپیوتر کار می کردم در مقابل من ظاهر شده و به حرف و اشکال موجود بر روی صفحه روزنامه و یا صفحه کلید کامپیوتر خیره می شود و حتی گاهی شروع به جست و خیز بر روی این صفحات می کرد.
نهایتا این گربه در هفته گذشته با یک حرکت استعداد ذاتی خود را نشان می دهد. در زمانی که صاحب این گربه در حال حل جدول بوده است این گربه پنجه خود را بر روی صفحه روزنامه می کوبد و به بخشی از جدول اشاره می کند. صاحب گربه بعد از کمی دقت متوجه می شود که پاسخ سوال در آن بخش از جدول واژه ” پنجه ” است.صاحب این گربه هنوز هم از این حادثه متعجب است و دقیقا نمی داند که گربه او چطور موفق به این کار شده است.