محققان آمریکایی دریافته*اند که عمل بو کشیدن موش ها دارای کارکرد خاص اجتماعی بوده و به حفظ نظم و شرایط سلسه مراتبی کمک می کند.زیست نیوز- موش ها قادرند بدون ارتباط کلامی با یکدیگر و تنها با استفاده از قدرت بویایی، به سوالات مختلفی در مورد موش های غریبه پاسخ دهند؛ موش ها با بوکشیدن یکدیگر می توانند جنسیت، امکان جفت گیری، بیمار بودن و حتی غذای مصرفی موش دیگر را تشخیص دهند.اما مطالعه جدید که توسط «دانیل وسون» متخصص عصب شناسی مدرسه پزشکی دانشگاه کیس وسترن رزرو انجام شده است نشان می دهد، رفتار بو کشیدن در موش ها دارای کارکردهای خاص اجتماعی است.به نقل از ایسنا، محققان، نحوه بو کشیدن موش ها را در یک محوطه مشترک مورد بررسی قرار داده و دریافتند زمانی که یک موش شروع به بو کشیدن پشت بدن موش دیگر می*کند، طرف مقابل نیز این رفتار را تکرار می کند؛ اما زمانیکه یک موش اقدام به بو کردن صورت طرف مقابل می کند، موش دوم این رفتار را انجام نمی دهد.محققان همچنین دریافتند، زمانیکه یک موش زیردست شروع به بو کشیدن صورت موش قوی*تر (بزرگتر و پرخاشجویانه تر) می کند، موش دوم دست از بو کشیدن بر نمی دارد و این کار را بصورت مستمر ادامه می دهد؛ در اینحالت اگر موش زیردست رفتار بو کشیدن را متوقف نکند، با رفتار پرخاشجویانه موش قوی*تر شامل حمله، پرش یا گاز گرفتن مواجه می شود.نتایج بدست آمده نشان می دهد، بو کشیدن باعث تقویت و تسلط موش های قویتر و رده بالاتر شده و از رفتار پرخاشجویانه زیردستان جلوگیری می کند.هنوز دقیقا مشخص نشده است که چرا بو کردن صورت موش مقابل دارای کارکردهای اجتماعی خاص است، اما سایر بخش های بدن فاقد این کارکرد است. «وسون» خاطر نشان می کند: زمانی که حیوانات بصورت رخ در رخ قرار می گیرند، کم و بیش باید دارای بهترین حالت رفتاری باشند، در غیر این صورت بشدت از ناحیه گلو، گردن و سر آسیب می بینند.نتایج این تحقیق در مجله Current Biology* منتشر شده است.