زباله مهمترين مشکل قطبهاي طبيعتگردي است
چشم اندازهاي اکوتوريستي نيازمند مراقبان محيط زيستي هستند
تعطيلات نوروز بيش از ديگر مناطق، مناطق طبيعي، پارک ها و ذخيره گاه هاي جنگلي مورد اقبال مردم براي تفرج قرار مي گيرند. اين است که بعد از دو هفته تعطيلات، چيزي که باقي مي ماند، توده هاي زباله و شاخه هاي شکسته يا احيانا آتش سوزي است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد لزوم حضور ماموراني که اين موارد را به گردشگران تذکر بدهند، حائز اهميت و در واقع ضروري است.


طبيعي است که در تعطيلات نوروز، گردشگران بيش از هر منطقه اي تمايل داشته باشند در ذخيره گاه هاي جنگلي يا حاشيه رودخانه ها بيتوته کنند. بر همين اساس اين مناطق بيش از هر جاي ديگر در معرض پراکندگي زباله هستند. به نظر مي رسد وجود ماموران تذکردهنده در اين مناطق مي تواند به کم شدن زباله پراکني کمک کند و البته برخي معتقدند اين مورد بسيار لازم و ضروري است.«محمد درويش»، فعال محيط زيست در گفت و گو با CHN در مورد لزوم حضور ماموران تذکر دهنده در مناطق حساس گفت: «گردشگران بايد بدانند هنگامي که در حريم مناطق جنگلي يا رودخانه ها اردو مي زنند بايد سکوت را رعايت کنند و زباله نريزند.»اما از آن جا که تجربه نشان مي دهد گردشگران تمايل دارند تا جايي که ممکن است خودرو را وارد طبيعت کنند و آرامش منطقه را بر هم بزنند و نيز يادآوري و تذکر به آن ها بابت پاکيزه نگهداشتن فضا کمتر موثر بوده است، به نظر مي رسد لازم است از روش هاي ديگري در اين مورد استفاده شود.درويش در اين باره گفت : «اين که ماموراني براي تذکر به مردم حضور داشته باشند، مي تواند موثر باشد و مردم اين تذکرهاي دوستانه را مي پذيرند.»نوار شمالي ايران جايي است که در تعطيلات نوروز، گردشگران بيشتر تمايل دارند به آن جا مسافرت کنند. اين موجب مي*شود که در اين مدت،* سه استان شمالي پذيراي بيش از سي ميليون گردشگر باشد. اين در حالي است که باقي مناطق ايران مي*توانند مقصد خوبي براي گردشگري باشند.به گفته درويش، در ايام نوروز، کويرها و بيابان هاي ايران مقصد خوبي براي سفر هستند.او در پاسخ به اين پرسش که آيا مناطقي وجود دارد که بهتر باشد به جاي سفر به شمال به سمت آن ها بروند و اين بتواند تاثيري مثبت بر محيط زيست ايران داشته باشد، گفت:*«من معتقدم مردم را بايد به سمت مناطقي هدايت کرد که پيش از اين جنگل يا تالاب بوده اند، مناطقي مانند تالاب پريشان يا درياچه اروميه.»او اضافه کرد: «هنگامي که در نوروز گذشته مردم وضعيت درياچه پريشان را مي ديدند، شوکه مي شدند، اين موجب مي شوند با تخريبي که انسان در طبيعت به وجود آورده است مواجه شوند و در نتيجه با طبيعت مهربان تر باشند.»