تکثیر ساقه های بامبو

ساقه های گیاه بامبو كه امروزه از طرفداران زیادی برخوردار است و افراد زیادی تمایل به نگهداری آنها در خانه های خود دارند، زمانی كه بیش از حد بلند میشود نیاز به كوتاه و مرتب شدن دارند.

گیاه بامبو یك گیاه زیبا و مقاوم است كه هم در آب و هم در خاك رشد میكند.

شما میتوانید بدون نگرانی و به آسانی ساقه های این گیاه را مرتب و هرس كنید.

هرس كردن به موقع و صحیح به رشد و شاداب ماندن این گیاه كمك زیادی میكند.

قیچی و وسیلهای كه قصد دارید گیاه را با آن هرس كنید باید كاملا تمیز و تیز باشد تا هم بیماری به گیاه منتقل نشود و هم در محل برش اثری از دندانه دندانه شدن بر ساقه برجا نماند تا بتوانید یك هرس سالم و تمیز را انجام دهید.میزان ساقه های بامبو در دسته بامبویی كه در خانه دارید رشد نخواهد كرد بلكه ارتفاع بامبوها در اثر رویش و جوانه زدن برگهای بامبو و پیچ ها افزایش مییابد.

ممكن است تا مدتی تمایل نداشته باشید كه ساقه ها را كوتاه كنید تا ارتفاع بامبوهای شما افزایش یابد اما پس از مدتی كه ارتفاع بامبوها بیش از حد زیاد شود این كار لازم است.

زمانی كه مقداری از ساقه بامبو را برش بزنید و هرس میكنید برگها و در نتیجه ارتفاع بامبو باز میتواند به رشد خود ادامه دهد.

البته بدون اینكه ساقه رشد كند.

آن قسمت از ساقه كه از بامبو جدا كردهاید را میتوانید در خاك یا آب قرار دهید زیرا هر كدام یك قلمه جدید بامبو هستند پس از مدتی ساقه های قطع شده یا همان قلمه ها میتوانند رشد كنند و جوانه بزنند و به این ترتیب میتوانید یك دسته بامبو جدید داشته باشید.هرس كردن را با بریدن مقدار كمی از ساقه بامبو شروع كنید و بعد از برش اول اگر باز هم لازم بود میتوانید یك قطعه كوچك دیگر از بامبو را از ساقه جدا نمائید.

برگها و جوانه های بامبو تا زمانی رشد میكنند كه ارتفاع، وزن و ضخامت ساقه بامبو به حد نرمال باشد، به همین دلیل است كه گیاه بامبو وقتی بیش از حد بلند و سنگین شود نیاز به هرس شدن پیدا میكند.

همانطور که اشاره شد، شما می توانید قلمه بامبو را هم در خاك و هم در آب قرار دهید.

اگر قصد شما صرفا تاثیر گیاه است بهتر است قلمه را از 2 تا 5 سانتی متر از زیر گره ساقه جدا كنید.

گره اولین جایی است که جوانه بامبو از آنجا بوجود آمده است.

این منطقه وقتی از ساقه جدا شود به زودی ریشه می دهد و گیاه جدیدی بوجود می آید.

به همین دلیل مهم است که آن را طوری کوتاه کنید تا جوانه گره کاملا دست نخورده باقی بماند.

بعضی از مردم اصرار دارند كه باید قلمه را زاویه دار برش زد تا ریشه دهد. این درست نیست.

شما می توانید برش را به صورت صاف و بدون زاویه نیز انجام دهید.با باقی گذاشتن یك یا دو پیچ بر ساقه بامبو می توانید گیاه را به رشد و شكوفایی جدید و سریع تر تشویق كنید.

مرتب كردن گیاه هم چنین سبب می شود كه جوانه ها و پیچ ها بسیار منسجم تر و پرتر از زمان قبل از هرس و مرتب كردن رشد كند.

اگر نمی خواهید كه گیاه هرس شده شما به رشد خود ادامه دهد و رشدش متوقف شود باید در محل برش مقداری پارافین بمالید و آن قسمت را مسدود كنید.

گیاه بامبو با اینكه گیاه بسیار مقاومی است باز هم احتمال بیمار شدنش وجود دارد.

یكی از موارد تشخیص بیمار بودن گیاه بامبو ای است كه آبی كه گیاه در آن قرار داده شده زود به زور زرد و كدر می شود.منبع:ویکی پدیا
و سایت nargil.ir