دیده بان حقوق حیوانات: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پیشنهادهایی به مقامات قضائی داده شده که بعد از هماهنگی با دستگاه قضائی کشور و موافقت مجلس شاهد تشدید مجازات کسانی باشیم که به نوعی به طبیعت از جمله به حیوانات آسیب می رسانند.به گزارش سرویس «محیط زیست» ایسنا، مهندس محمد جواد محمدی*زاده، معاون رییس*جمهوری درباره تشدید مجازات*ها و برخورد با شکارچیان متخلف اظهار داشت: شکار غیرمجاز در کشور موضوعی است که از گذشته تاکنون وجود داشته است ولی موانعی برای برخورد با شکارچیان متخلف داریم و آن هم این است که قوانین مربوط به این کار بازدارنده نیست و باید تشدید شود.وی افزود: پیشنهادهایی به مقامات قضائی داده شده که بعد از هماهنگی با دستگاه قضائی کشور و موافقت مجلس، شاهد تشدید مجازات کسانی باشیم که به نوعی به طبیعت از جمله حیوانات آسیب می*رسانند.توافقنامه با کشورهای همسایه برای ساماندهی تیمهای مبارزه با قاچاق حیوانات کمیاب

محمدی*زاده خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر همکاری با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و حوزه خلیج*فارس در زمینه حفاظت از گونه های جانوری است تا آن تعداد از پرندگان و چهارپایانی که بنا به دلیلی جاذبه زیادی دارند، اینها را مراقبت کنند.براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: خوشبختانه با کشورهای مختلفی مانند قطر، امارات، کویت و بعضی کشورهای دیگر که در حقیقت کشورهای هدف تلقی می شوند، رایزنی هایی داشته ایم و توافقنامه هایی هم امضاء شده است، همچنین تیم های مبارزه با قاچاق حیوانات نایاب و گونه های جانوری را ساماندهی کرده ایم.