تولید کننده های معتبر غذای سگ وگربه برای دریافت اجازه تولید پروسه طولانی را طی میکنند و غذاهای تولیدیشان میبایست کیفیت مناسب را داشته باشند تا اجازه تولید و فروش بگیریند.معمولا این کارخانه ها از خود عضله لاشه دام در تولیداتشان استفاده کرده و از موارد مردودی مثل چربی صفاقی (چربی موجود در دستگاه گوارش و لابهلای رودهها)، غضروف شفاف مربوط به دستگاه تنفسی و ریه، عروق، رگ و اعصاب و بافت های پیوندی (پوست رگ و پی و چربی ضایعات گوشتی) یعنی بافتهایی خاص که عضله نیستند استفاده نمیکنند. استفاه از چربی با این که غذا را برای حیوان لذیذ تر میکند اما از ارزش غذایی ان کاسته و در دراز مدت باعث سوء تغذیه حیوان می شود. بسیاری از تولید کننده های غیر معتبر غذای حیوانات در تولیداتشان از چربی بیش از حد استفاده میکنند . با این کار با یک تیر دو نشان زده اند یک اینکه تولید غذا ارزان تر برایشان در می اید و دوم اینکه غذا برای حیوان لذیذ تر میشود . هرچه حیوان غذا را با ولع بخورد صاحبش فکر میکند که کیفیت غذا بهتر است غافل از اینکه غذای خوشمزه و لذیذ دلیل بر کامل و متعادل بودن ان نیست.


منبع: Official Website Of Aranvet Clinic