به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، در شرایطی که انسان همواره در طول تاریخ به دنبال کشف اکسیر زندگی جاویدان بوده، به نظر می رسد یک گونه از عروس*های دریایی دارای چنین ویژگی خارق العاده*ای هستند. گونه"Turritopsis Nutricula" یا "Turritopsis Dohrnii" قادر است سلول*های خود را از حالت بلوغ به نابالغ بازگرداند و به بیان دیگر، جوان شود. این عروس دریایی از یک چرخه زندگی منظم برخوردار بوده، اما پس از بلوغ و جفتگیری به حالت اولیه خود یعنی یک کلنی پولیپ باز گشته و دوباره یک عروس دریایی به وجود می آورد.
اندازه عروس*های دریایی زنگوله شکل جاودانه حداکثر به 4.5 میلیمتر می رسد که این رقم برای طول و عرض آنها تقریبا مشابه است. اگرچه محل زندگی اصلی آنها کارائیب است، اما در سراسر جهان پخش شده و کشف توانایی منحصر به فرد آنها، بحث*های بسیاری را در میان دانشمندان ایجاد کرده است. برخی از دانشمندان معتقدند راز این عروس*های دریایی به زودی کشف خواهد شد و آزمایشات انسانی آغاز می شود. در مقابل، برخی دیگر تنها انتظار دارند کشف راز زندگی جاودانه عروس*های دریایی به بهبود کیفیت زندگی انسان در سال*های پایانی عمر کمک کند.