ایران میزبان نخستین کنفرانس بین*المللی زیست*محیطی خلیج*فارس
ایرن- با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین*المللی چالش*های زیست محیطی منطقه دریایی راپمی در جزیره کیش برگزار می*شود.

موضوعات این کنفرانس در چهار محور اقیانوس*شناسی فیزیکی و زمین شناسی دریا، آلودگی و شیمی دریا، اکولوژی و بیولوژی دریا و شیلات و موضوعات نوظهور خواهد بود.

در این کنفرانس قرار است رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران،* وزیر محیط زیست کشور عمان، مقامات سازمان منطقه*ای راپمی، استانداران استان*های ساحلی جنوبی و برخی مقامات ارشد سازمان*های مربوطه حضور یابند.

ویژگی*های استراتژیک خلیج*فارس و دریای عمان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تردد نفتکش*ها در جهان و ذخایر فسیلی قابل توجه و همچنین زیست بوم بی نظیر آن سبب شده که در چهار دهه گذشته کشورهای حاشیه این پهنه های آبی، نسبت به سلامت محیط زیست آن حساس شده و برای پایش و نظام*مند نمودن فرآیند توسعه به برنامه ریزی و هماهنگی بپردازند.

در همین رابطه کنوانسیون منطقه*ای "حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج*فارس و دریای عمان" موسوم به "کنوانسیون کویت" در سال 1978 میلادی به امضای کشورهای منطقه رسید.

به گزارش ایسنا، این کنوانسیون در ایران در سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسیده و لازم الاجرا شد. همچنین در راستای اجرایی کردن این کنوانسیون، سازمان منطقهای راپمی با حضور هشت کشور حاشیه خلیجفارس و دریای عمان تاسیس شد. این کنفرانس برای اولین بار پس از فعالیت بیش از سه دهه سازمان منطقه ای راپمی برگزار می گردد.