Tarzoo
یکی از زیباترین نژادهای دیسکسهای وحشی که جدیداً شناخته شده(البته به سال 2007) بی نظیرترین ترکیب رنگها را در خود دارد بنام دیسکس تارزو می باشد.این دیسکس طبق بررسی های جدید آزمایشگاه اکولوژیست کشور سوئد و با بررسی DNA مشخص شده که این دیسکس از مناطق آمازون بوده و ترکیبی از دیسکس قهوه ای و آبی می باشد این دیسکس برای اولین بار در سال 1959 در مجله تروپیکال توسط ارل لیون نامیده شد اما تصویر عکس مقاله از یک دیسکس اپاتد سبز بود که بعدها توسط لئونارد شولتز در سال 1960 تکذیب گردید.
بقیه مطالب رو می توانید به زبان انگلیسی در لینکهای زیر مشاهده کنید.

Son of Tarzoo | Details | Articles | TFH Magazine

Son of Tarzoo | Details | Articles | TFH Magazine