معاون محیط زیست طبیعی اداره*کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس آمار آخرین سرشماری انجام* شده در سایت*های حفاظت* شده استان خوزستان، تعداد گوزن*های زرد ایرانی از ۵۹ راس به ۹۹ راس افزایش یافته است.
عادل مولا در گفت*وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان اظهارکرد: گونه گوزن زرد ایرانی در دهه ۳۰ خورشیدی جزو گونه*های منقرض به شمار می*آمد که پس از مشاهده تعداد اندکی از این گونه در حاشیه*های رودخانه*های دز و کرخه، این گوزن*ها آخرین بازماندگان گونه گوزن زرد ایرانی در خاورمیانه شناخته شدند. تعدادی از این گونه*ها به ساری منتقل شد و پس از تکثیر، به استان*های دیگر کشور منتقل شدند.
وی افزود: در حال حاضر گوزن زرد ایرانی در جنگل*های حاشیه دز و کرخه نگهداری می*شود؛ این مناطق در رده پارک*های ملی طبقه* بندی شده*اند.مولا با بیان این*که این سایت*ها پس از پاک*سازی از حیوانات درنده و گوشت*خوار، به محل نگهداری گوزن زرد ایرانی تبدیل شدند، گفت: حدود ۷۰ هکتار زمین در سایت دز و ۲۰۰ هکتار زمین در سایت کرخه حصارکشی شد.
وی ادامه داد: پس از آماده*سازی، ۲۱ راس گوزن ایرانی به سایت دز و ۳۸ راس به سایت کرخه منتقل شدند.معاون محیط زیست طبیعی اداره*کل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل سازگاری این گونه گوزن کمیاب با شرایط آب و هوایی خوزستان، رشد و افزایش گونه گوزن زرد ایرانی نسبت به استان*های دیگر بسیار خوب بوده است.وی گفت: در آخرین سرشماری مشخص شد که تعداد این گونه در سایت دز به ۳۵ راس و در سایت کرخه به ۶۴ راس افزایش یافته است.مولا عنوان کرد: البته بیشتر گوزن*های منتقل شده به خوزستان نر بوده*اند که در صورت بیشتر بودن تعداد گوزن*های ماده، امکان افزایش بیشتر تعداد رئوس در سایت*های خوزستان وجود داشت.