یه سگ شیواوا ی تازه به دنیا اومده ی نر میخوام نگه دارم ساکن تهرانم اگه کسی داره ایمیل بزنه لطفا mezokhna@*****.com