دیده با ن حقوق حیوانات: حسین محمدی در گفت*وگو با خبرنگار جامعه فارس با اشاره به ممنوعیت فروش و صادرات سمندر در کشور، *اظهار* داشت: فروش سمندر در کشور با پیگرد قانونی همراه است.
مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه بیان داشت: در ایام نوروز مشاهده می*شود که برخی از افراد ناآگاه اقدام به زنده*گیری برخی از گونه*های سمندر به ویژه گونه سمندر در استان لرستان می*کنند و در بازارهای ماهی فروشی و در سطح شهر در گل*فروشی*ها عرضه می*کنند. وی بیان داشت: این امر مغایر با قوانین و مقررات محیط زیست است و یک نوع تخلف زیست محیطی محسوب می*شود.

وی اظهار *داشت: سمندر لرستان گونه*ای از جانوران را تشکیل می*دهد که هم اکنون در خطر انقراض قرار دارد و محدوده پراکنش* آن در مناطقی محدود در استان لرستان و شمال خوزستان است از اینرو حفظ و صیانت از این گونه جاندارن بسیار حائز اهمیت است.وی اضافه کرد: باید یادآور شد که تجارت این گونه جانور با منع قانونی همراه است.
محمدی بیان داشت: متاسفانه برخی از افراد با شکار این گونه جاندار،* اقدام به صادرات آن به سایر کشورها می*کنند که این امر به عنوان تخلف زیست محیطی محسوب می*شود و با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.به گفته وی،* در ایام نوروز این گونه از جانداران همراه با ماهیان نوروزی سر سفره*های عید قرار می*گیرد.
مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای مقابله با متخلفین به مدیران استانی به خصوص مدیران استان*های تهران، لرستان و خوزستان تذکر داده شده است.وی بیان داشت:* زنده*گیری این گونه از جانداران به منزله خارج کردن آنها از محیط زیست است از این رو برای کسانی که اقدام به شکار و فروش این گونه از جانداران می*کنند پرونده حقوقی تشکیل خواهد شد.
محمدی اضافه کرد: طی سالهای اخیر شاهد گسترش شکار این گونه از جانداران هستیم.این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفظ و صیانت از این جاندار اقداماتی را در سالهای گذشته در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: شناسایی حدود ۸ زیستگاه از این جاندار در استان لرستان از جمله اقدامات این سازمان است.
به گفته محمدی، *پیش از این حدود ۲ تا ۳ منطقه کوچک از زیستگاه این جاندار شناسایی شده بود.مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: هم اکنون به دنبال این هستیم که زیستگاه*های این گونه از جانداران را جزء مناطق حفاظت شده یا آثار طبیعی ملی قرار دهیم ضمن آنکه در این راستا اقدامات حفاظتی در استان لرستان و خوزستان بیشتر شده است.
وی اضافه کرد: فروشندگان این گونه از جانوران باید مطمئن باشند که سازمان حفاظت محیط زیست درصورت مشاهده فروش سمندر برخورد قانونی با آنان را در دستور کار خود قرار می دهد.