پاندا پارک یکی از جاذبه های ویژه گردشگران در شانگ های(چین) به شمار می رود.