سوسک لاک*پشتی که شباهت زیادی به حشره پرنده در فیلم هری پاتر دارد، با تغییر بازتابش نور روی لایه های بیرونی می*تواند تغییر رنگ پیدا کند.امروزه نمونه های بسیار کمی از این حشره در مناطق مختلف جهان زندگی می کنند.

زیست نیوز- «کیم تستان» عکاس آماتور هندی تصاویر گونه نادر سوسک طلایی را در نزدیکی یک کانال آب در منطقه موندگاد هند تهیه کرده است.
به نقل از ایسنا، نام رسمی این گونه سوسک لاک پشتی طلایی (Golden Tortoise Beetle)* است و نمونه های دیگری از این حشره به رنگ های نقره ای، زرد و حتی خالدار وجود دارند.
سوسک لاک پشتی طلایی که معمولا روی برگ های خیس صبحگاهی قابل مشاهده است، براحتی می تواند با تغییر سطح بازتابش روی لایه های بیرونی، تغییر رنگ پیدا کرده و درخششی مانند یک جواهر کوچک یا کفش*دوزک طلایی پیدا کند.
امروزه نمونه های بسیار کمی از این حشره در مناطق مختلف جهان زندگی می کنند.سوسک لاک پشتی طلایی


سوسک لاک پشتی طلایی


شباهت سوسک لاک پشتی طلایی با حشره پرنده فیلم هری پاتر


سوسک لاک پشتی طلایی
سوسک لاک پشتی طلایی