دانشمندان ژاپنی موفق شدند با استفاده از فناوری باله شنای مصنوعی، جوارح از دست رفته یک لاک*پشت دریایی در حمله کوسه را به آن بازگردانند.

زیست نیوز- این لاک*پشت ماده 25 ساله، بیست وهفتمین جفت پاهای جلویی مصنوعی*اش را در آکواریومی در غرب ژاپن آزمود. به گفته نائوکی کامزاکی، پاهای پلاستیکی به جلیقه که بر روی سر این خزنده قرار دارد، متصل شده*اند.
به نقل از ایسنا، این جلیقه به گونه*ای طراحی شده که لاک*پشت نتواند آن را به طور ناخواسته از تن بیرون آورد و به دلیل نرمی آن حیوان قادر است جوارحش را حرکت دهد.
این موجود که 96 کیلوگرم وزن دارد و دارای پوسته*ای به طول 82 سانتی*متر است، اواسط سال 2008 از تور صید یک ماهیگیر گرفته شد و به پارک سوما آکوالایف فرستاده شد.
این لاک*پشت در حالی صید شد که یک سوم پای سمت راست و نیمی از پای سمت چپش ناپدید شده بود که به اعتقاد دانشمندان، این امر بر اثر حمله کوسه رخ داده بود.

در اواخر سال 2008 ژاپنی*ها شروع به طراحی جوارح مصنوعی برای این حیوان کردند زیرا لاک*پشت فقط با 60 درصد سرعت عادی*اش قادر به شنا کردن بود. پوشاندن نسخه*های پیشین جوارح مصنوعی به تن این لاک*پشت با درد همراه بود.
گفته می*شود نسخه جوارح مصنوعی ژاپنی*ها تنها نسخه مصنوعی کارآمد در جهان برای لاک*پشت*هاست. در سال 2004 دلفینی در آکواریومی واقع در اوکیناوای ژاپن اولین حیوان جهان لقب گرفت که صاحب باله دم پلاستیکی شد. این دلفین باله*اش را به دلیل بیماری از دست داده بود.