«پنگوئن*های *****» (دوربین*های طراحی شده یک محقق به شکل پنگوئن) توانسته*اند تصاویر جذابی از زندگی خصوصی این موجودات را به ثبت برسانند که از آن جمله یک مهدکودک پنگوئنی است که برای اولین بار مورد مشاهده قرار گرفته است.

زیست نیوز- دانشمندان مستندساز با پنهان کردن دوربین*های خود در 50 عروسک مشابه این پرندگان دریایی و تخم این پرندگان توانسته*اند به آنها از همیشه نزدیکتر شوند.
این تصاویر برای یک مستند در حال ثبت بوده که به ترسیم یک سال از زندگی سه جمعیت پنگوئنی می*پردازد و کیفیت*هایی که این پرنده را به فداکارترین والدین دنیای حیوانات تبدیل کرده به نمایش می*گذارند.
به نقل از ایسنا، پنگوئن*های *****، از زندگی پنگوئن*های امپراتور در قطب جنوب، پنگوئن*های صخره*پر جنوبی در جزایر فالک*آیلند و گونه هومبولت در صحرای آتاکاما در پرو در حین پرورش فرزندانشان تصویر می*گیرند.
محققان در حال حاضر دوربین*های خود را درون مدلهای رباتیک شبیه به پنگوئن*های واقعی هر گونه قرار داده*اند. هر یک از این ربات*ها می*توانند تخم دوربین خود را برای فیلمبرداری از نگاه یک جوجه پنگوئن بر روی زمین بگذارند.
به گفته سازندگان مستند، کلید موفقیت این ماموریت*های دوربین *****ی این است که دوربین*ها به شکل خود پنگوئنها بوده و به گونه*ای بی*صدا، رفتارهای احساسی و جالب این موجودات را ثبت می*کنند. این دوربین*ها برای ترسیم چالش*های سخت پیش روی پنگوئن*ها از زمان خروج از دریا تا پرورش جوجه*های آنها و بازگشت مجدد آنها به آب طراحی شده*اند.
پنگوئنهای ***** در این مدت به مشاهده چالش*های پیش*روی پنگوئن امپراتور در برابر یخهای دریا و کولاکهای با سرعت 144 کیلومتر در ساعت، شجاعت صخره پرها در برابر دریاهای توفانی و فرار هومبولتها از خفاشهای خونخوار پرو می*پردازند.
این رباتها به قدری واقعی هستند که توسط شکارچیان مورد حمله قرار گرفته و تخمهای آنها توسط پنگوئن*های دیگر مورد نگهداری قرار می*گیرد.
نمونه*های از رقابت سایر پنگوئنها با این ربات*ها نیز وجود داشته که از آن جمله می*توان به کتک خوردن این روبات*ها از پنگوئن*های حسود در زمان جلب توجه یک صخره پر و شکستن پای یک ربات دیگر در زمان هل داده شدن از روی صخره*ها اشاره کرد.
پنگوئن*های دوربین*دار قادر به راه رفتن و برگشتن به شکل عادی پس از افتادن بوده و در چشمهای خود از دوربین برخوردارند. همچنین این ربات*ها می*توانند تخم*گذاری کرده و دوربین*ها را به این شکل در سطح زمین قرار دهند.
ربات*ها در این ماموریت به ترتیب زیر توزیع شده*اند:
امپراتور: 17 دوربین *****ی در کل شامل یک دوربین امپراتور، یک دوربین پنگوئن، یک دوربین جوجه، هشت تخم دوربین، دو دوربین برفی متحرک و چهار دوربین برفی ثابت
صخره*پر: 18 دوربین *****ی در کل شامل یک دوربین پنگوئنی قدم*زن، سه دوربین پنگوئنی ثابت، هشت تخم پنگوئن دوربینی، یک دوربین سنگی، یک دوربین پنگوئن زیرآبی، هشت دوربین سنگی ثابت و یک دوربین سنگی زیرآبی
هومبولت: 15 دوربین *****ی در کل شامل یک دوربین پنگون زیرآبی، یک دوربین پنگوئن قدم*زن، سه دوربین پنگوئن ثابت، هشت تخم دوربین و سه دوربین *****ی ثابت
این مستند توسط فردریک اولیور 36 ساله، دانشمند و فیلمبردار فرانسوی- استرالیایی و مارتین پاسینگهام ساخته شده که نتیجه یک سال کار آنها در قطب جنوب برای جمع*آوری این تصاویر است. این محققان برای ثبت زندگی پنگوئنهای امپراتور حتی دماهای منفی 30 درجه سانتیگراد را نیز تحمل کرده*اند.
آنها پس از هشت ماه توانستند بیش از 1000 ساعت تصویر از رفتارهای خصوصی پنگوئنها از جمله رفتار جوجه*ربایی ماده*های افسرده بدون فرزند و جنگ میان رقبای عشقی پنگوئنی را به تصویر بکشند.


پنگوئنهای ***** با قابلیت هدایت بر روی یخ برای نفوذ در جمعیت پنگوئنهاتخم پنگوئن دوربینی برای ثبت دیدگاه یک جوجه پنگوئنتصویربرداری تخم پنگوئن دوربینی برای ثبت دیدگاه یک جوجه پنگوئنپنگوئن ***** صخره*پر که کاملا پرندگان را فریب داده استرباتهای پنگوئن بسیار شبیه به نمونه واقعی بوده و براحتی با جمعیت آنها ترکیب شده*اند
تصاویر پنگوئن*های نوزاد همراه با مبارزه والدین برای زنده نگهداشتن آنها از دیدگاه تخمهای دوربینیفداکارترین والدین طبیعتجوجه پنگوئن*ها در حال رشد


نگاه پنگوئن*ها به فرزندان یکدیگر مانند انسانجوجه*پنگوئن*ها در حال رشد