دیده بان حقوق حیوانات :
عوامل آتش*نشانی یک پلیکان را در منزلی مسکونی به دام انداختند.به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا شقاقی، فرمانده آتش*نشانان اعزامی به محل دراین*باره گفت: در پی تماس شهروندان مبنی بر مشاهده یک پلیکان، ستاد فرماندهی آتش*نشانی روز دوشنبه آتش*نشانان ایستگاه ۸۵ را به محل اعلام شده در خیابان مالک*اشتر بین خیابان خوش و خیابان قصرالدشت اعزام کرد. شقاقی ادامه داد: عوامل آتش*نشانی با استفاده از تجهیزات نجات این پرنده را به دام انداخته و پس از انتقال به ایستگاه ۸ به مرکز نگهداری از پرندگان آبزی باغ*وحش پارک ارم سبز، تحویل دادند.