این گربه 17.6 کیلوگرمی در باغ وحش شهر سانتافه آمریکا نگهداری می شود.