دیده بان حقوق حیوانات ایران: بره*ای با شش دست و پا در چایپاره متولد شد.به گزارش فارس، بره*ای با شش دست و پا در چایپاره متولد شده، این بره از نظر فیزیکی بره*ای سالم بوده، ولی از ناحیه سینه دارای دو پای اضافی به صورت آویزان است.
این بره دارای نقص ژنتیکی بوده و احتمالاً این نقص نیز ناشی از تغذیه مادر بره و آلودگی غذای مادر بره به سموم کشاورزی یا دامی بوده است.دو پای اضافی این بره دارای عصب بوده و به سیستم عصبی بره متصل است.
بر اساس نظر دامپزشکان پس از چند هفته که بره از نظر جسمی بزرگ*تر شد می*توان با عمل جراحی این دو پای بره را از بدن او جدا کرد.