در چرخه غذایی حیات وحش، موجودات کوچکتر همواره در معرض تهدید حیوانات بزرگتر قرار دارند. هنگامی که مساله بقا در دنیای زیر آب مطرح می شود، بهترین گزینه برای پنهان ماندن از چشم شکارچیان، "استتار" است.


به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، در چرخه غذایی حیات وحش، موجودات کوچکتر همواره در معرض تهدید حیوانات بزرگتر قرار دارند. هنگامی که مساله بقا در دنیای زیر آب مطرح می شود، بهترین گزینه برای پنهان ماندن از چشم شکارچیان، "استتار" است. در ادامه این مطلب برخی از موجودات دریایی که از تکنیک*های استتار جالب توجه*ای سود می برند را معرفی می کنیم.
Bluestriped Fangblenny

این ماهی کوچک در مناطق گرمسیری یافت می شود و می تواند رنگ خود را تغییر دهد. با توجه به نوع موجود شکارچی و محیط اطراف، این ماهی می تواند به رنگ*های زیتونی، نارنجی، سیاه و یا آبی تغییر رنگ دهد. این شیوه*ای کارآمد برای پنهان شدن از خطر محسوب می شود.
Mimic Octopus

اختاپوس مقلد نه تنها از شیوه سنتی تغییر رنگ استفاده می کند، بلکه می تواند شکل ظاهری گونه*های دریایی دیگر را نیز تقلید کند. به عنوان مثال این اختاپوس می تواند خود را به شکل ماهی تنها (Sole Fish )، شیر ماهی (Lion Fish) و یا مارهای دریایی درآورد.
Cockatoo Waspfish

این گونه یکی از تنبل*ترین ماهی*های اقیانوس محسوب می شود. در شرایطی که گونه*های دیگر برای فرار از خطر در مخفیگاه*ها پنهان می شوند، این ماهی خود را به جریان آب می سپارد زیرا شکل ظاهری آن شبیه برگ خشک بوده و نظر اکثر شکارچی*های بالقوه را جلب نمی کند.
Ghost Pipefish

ماهی لوله*ای با اسب*های دریایی نسبت داشته و شباهت بسیاری به علف دریایی دارد. این موجود دریایی دراز، لاغر و البته لوله*ای شکل بیشتر در نزدیک بستر اقیانوس شناور بوده و از موجودات ریزی که از اطرافش عبور می کنند، تغذیه می کند. در فصل تولید مثل ماهی لوله*ای به سمت صخره*های مرجانی حرکت کرده و به آرامی برای هماهنگی با محیط اطراف خود تغییر رنگ می دهد.
Leafy Sea Dragon

اژدهای دریایی برگی تقریبا به طور کامل شفاف بوده و مشاهده آن در هنگام حرکت بسیار دشوار است. همچنین شکل ظاهری آن شباهت بسیاری به گیاهان دریایی داشته و به خوبی خود را از چشم شکارچیان پنهان می کند.
Pearlfish

ماهی مرواریدی به سادگی خود را در مقعد خیار دریایی جا داده و در آنجا زندگی می کند. هنگام احساس خطر این ماهی به طور کامل وارد مقعد خیار دریایی می شود تا از خود محافظت کند. در حقیقت، ماهی مرواریدی از اندام*های داخلی خیار دریایی تغذیه می کند، اما از آنجایی که خیارهای دریایی قابلیت رشد مجدد بخش*های آسیب دیده بدن خود را دارند، توجه چندانی به این مساله نمی کنند.
Coleman Shrimp

میگوی کلمن از نظر رنگ شباهت بسیاری به دلقک ماهی داشته و همانند آنها تلاش می کند تا خود را در میان شقایق*های دریایی پنهان کند. افزون بر شقایق*ها، الگوی رنگ بدن میگو کلمن با رنگ نارنجی نئونی و حلقه*های آبی خارپوست دریایی آتشی هماهنگ بوده و به این حیوان اجازه می دهد تا خود را از دید شکارچیان پنهان نگه دارد.
Black Marble Jawfish

در این مطلب به اختاپوس*های مقلد اشاره کردیم، اما ماهی مرمر سیاه می تواند خود را به شکل اختاپوس*های مقلد در بیاورد. در شرایطی که اختاپوس مقلد شکل ظاهری گونه*های دریایی دیگر را تقلید می کند، این ماهی در کنار وی قرار گرفته و خود را به شکل یکی از بازوهای اختاپوس در می آورد. از این رو، نه تنها می تواند غذاهای احتمالی اختاپوس را شکار کند، بلکه از گزند شکارچیان احتمالی نیز در امان می ماند.
Tasseles Anglerfish

این ماهی با ترکیبی از توانایی*های پنهان کاری و صبری فوق العاده از استادان بزرگ استتار در دنیای زیر آب محسوب می شود. شاخک کوچکی شبیه طعمه از سر ماهی ماهیگیر و درست روبروی دهان آن آویزان بوده و با توجه استتار فوق العاده، تنها منتظر شکارهای نگون بختی می ماند که جذب طعمه تقلبی می شوند.