نوشته شده توسط:جین هلندر
مترجم
: نیلوفر آزاد

طوطی های خاکستری آفریقایی بسیار مشهورند،اغلب مردم را برای عملکرد نهایی خود منتظر میگذارند
درست یا غلط به طوطی های خاکستری به عنوان باهوش ترین ، بهترین گوینده،عصبی ترین و در نوع خود به عنوان خجالتی ترین طوطی های همراه اشاره شده است
آنها معمولا توانایی درک بالایه خود را نشان میدهند(حل کردن مشکل و استدلال)
آنها با بسیاری از گونه های دیگر طوطی نیز صحبت میکنند
همچنان بسیاری از آنها پرهای خود را گاز میگیرند و برتری روشن خود را به انسان ها نشان میدهندبیایید نگاهی به حقایق و اسطوره های طوطی های خاکستری آفریقایی بیندازیم
اول،مهم است بدانید که دو نوع گونه ی فرعی طوطی های خاکستری آفریقایی وجود دارد
معرفی گونه های فرعی،معمولا به کانگو خاکستری آفریقایی و تایمن که کمتر شناخته شده است گونه های فرعی میگویند
هر دو اهل آفریقا هستند
تایمن در منطق کوچکی وجود دارد از جمله لایبریا و منطقه ی ساحل عاج

کانگوهای خاکستری بزرگتر هستند و دارای رنگ روشن تر و دمی به رنگ قرمز روشن هستند
تایمنه ها دارای محدوده ی 275-350 گرم هستند و طوسی پرنگ اند و دارای دمی با رنگ خرمایی مایل به قرمز هستند
مقدار کمی از تایمنه ها در داخل کشور تربیت شده اند تا بسیاری از پرورش دهندگان با اطمینان ادعا کنند که تفاوت شخصیتی مشخصی بین کونگو ها و تایمنه های خاکستری وجود دارد
گفته میشود تایمنه های خاکستری کمتر خجالتی اند و به طور بالقوه عصبی تر از کانگوها هستندتوانایی صحبت کردن
تمام طوطی های خاکستری آفریقایی پتانسیل صحبت کردن و تقلید کردن را دارند
نه تنها به تقلید از انسان، بلکه به تقلید از صداها و سوت ها
با این حال همه ی طوطی های خاکستری به خوبی یا به طور کل صحبت نمیکنند
بعضی از پرندگان که در قفس خود نادیده گرفته میشوند صداها و زبانها را به خوبی تقلید میکنند
بقیه که دست آموز هستند و اجازه دارند به خارج از قفس خود بروند ممکن است به طور منظم صحبت نکنند
هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم کدام یک سخن میگویند و کدام یک نمیگویند , با این حال بیشتر طوطی های خاکستری صحبت کردن را بعد از 1 سالگی شروع میکنند

به نظر میرسد که توانایی صحبت کردن کانگو ها و تایمنه ها یکسان است , صدای کانگو کمی بلندتر از تایمنه است به طوری که شما این صدا را از پرنده های بزرگتر انتظار دارید

جنسیت باعث ایجاد تفاوت نمیشود , من یک تایمن ماده و یک کونگو نر میشناسم ،هر دو دارای دی ان آی جنسی ،که به طور کانل صحبت نمیکنند
تایمنه نر دیگری دارای دایره ی لغات زیاد و یکی از پر حرف ترین طوطی هایی است که تا کنون دیده ام
کانگو ماده ی سالی بلنچارد،بانگو ماری،دارای دایره ی لغات زیادی نیست اما از لغات و مراحل به طور معنا داری استفاده میکند
تایمنه ماده ی من،جینگ،لغات بسیاری را تلفظ میکند
هنگامی که سوت میزند برخی از لغات از آن خارج میشود که نشان میدهد او احساس خوبی دارد
با این حال هنگامی که او میخواهد با دیگران ارتباط برقرار کند فقط از زبان انگلیسی استفاده میکند و میداند که برای توصیف حال خود از کدام کلمات استفاده کند
او به طور واضح با صدای من حرف میزند و همیشه از کلمات و عبارات صحیح برای رسیدن به خواسته و میل خود استفاده میکند
بعضی از طوطی های خاکستری هنگامی که کسی با آنها در اتاق است صحبت نمیکنند.همچنین تعامل فعالانه و صحبت کردن با آنها،تکرار کردن صداهایی که آنها میسازند بعضی اوقات باعث میشود آنها در حضور شما و یا دیگران در یک اتاق به راحتی صحبت کند.چیدن پر
این درست است که طوطی های خاکستری پر کن های بد نامی هستند
کسانی هستند که مدعی هستند کانگوها عصبی تر از تایمنه هاهستند و برای پر کندن یا گاز گرفتن پرهایشان مناسب نیستند
این ممکن است درست باشد
من هنوز تایمنه هایی را ندیدم که به علت های عصبی پرهای خود را بکندچرا آنها پرها ی خود را میکنند؟
طوطی های خاکستری به دلایل متنوعی پرهای خود را میکنند
گاهی خستگی یا نداشتن تعامل کافی با انسان باعث میشود که یک طوطی خاکستری آفریقایی پرها ی خود را بکند
من همچینان پرنده هایی را دیده ام که به علت توجه بیش از حد پرها ی خود را میکنند , با توجه هر باره ی صاحب پرنده،طوطی های خاکستری پرها ی خود را میکنند.بقیه به علت عدم تعادل رژیم غذایی خود یا مشکلات محیطی مثل سیگار کشیدن مردم و یا هوای آلوده پرهایشان را میکنند
طوطی های خاکستری باید به طور مرتب به حمام برده شوند و بر قانونا باید در معرض هوای مرطوب قرار گیرند
طوطی های آفریقای خاکستری که بوسیله ی انسان از احساساتشان سوء استفاده میشود مثل کسانی که محکم بر روی قفسشان میزنند یا برای ادب کردنشان معمولا از بطری های آب استفاده میکنند و صورتشان را خیس میکنند ممکن است پرها ی خود را بکنند.تنها یک تجربه ی دعوا میتوانند باعث شود که طوطی های خاکستری آفریقایی پرهایشان را بکنند

هر پرنده ای که پرها ی خود را میکند باید ابتدا به یک دامپزشک مراجعه کند
اگر دامپزشک نتوانست برای کندن پرهایشان یک دلیل فیزیکی پیدا کند مشکلات رفتاری آنها باید مورد تحقیق قرار گیرد
هیچ سوالی وجود ندارد که طوطی های خاکستری آفریقایی از جمله باهوش ترین نوع طوطی ها هستند
این میزان هوشی بالا با زودتر اجتماعی شدن نادرست آنها تحت نظر مربی و ندانستن علایق ذهنی پرنده امکان پذیر نیست و هنگامی که به یک طوطی همراه تبدیل شد دچار اختلالات عصبی میشود مانند کندن پرچرا تایمنه ها زیاد پرها ی خود را نمی کنند؟
احتمالا زیرا تا کنون آنها به اندازه ی کانگو ها مشهور نیستند(داشتن دم کمرنگ تر و سایز کوچکتر)
به این دلیل آنها به صورت اهلی پروراند شده اند و به اندازه ی کافی این عادت کندن پر را نیاموخته اند یا آنها ممکن است واقعا شخصیت پایدار تری نسبت به کانگوهای خاکستری آفریقایی داشته باشند
به هر دلیل تایمنه ها بیشتر اهلی پرورانده میشوند پس در سالها ی نزدیک ما باید شاهد مقایسه ی دقیق اطلاعات آنها با هم باشیم


آیا طوطی های خاکستری آفریقایی پرنده های خجالتی ای هستند؟

طوطی های خاکستری آفریقایی به یک شخص بسیار پایبندند
اگر آنها با افراد مختلف اجتماعی نشوند ممکن است آنها بسیار خجالتی شوند و با مردم اطراف خود نسبت به صاحب خود گوشه گیرتر می شوند
اگر طوطی های خاکستری در یک محیط خانگی زندگی کنند که با بیش از یک نفر در ارتباط باشند آنها معمولا فقط یک نفر را به عنوان صاحب خود انتخاب میکنند و بقیه ی افراد را نادیده میگیرند و یا حتی برای دور کردن آنها تلاش میکنند
من بعضی از طوطی های خاکستری را دیده ام که مانند طوطی های آمازون در فصل جفت گیری عمل میکنند مانند حمله کردن به هر کسی که به صاحب آنها بسیار نزدیک شود
مانند طوطی آمازون به نظر میرسد که نر تهاجمی تر از 2 جنس استحال آنکه اگر طوطی های خاکستری آفریقایی به اندازه ی گونه های دیگر نیاز به نوازش ندارند مثل کوکاتوس ها از خاراندن منقارشان توسط صاحبشان لذت میبرند
سر روشن،گردن و خاراندن صورتشان از مهم ترین چیز ها برای طوطی های خاکستری آفریقایی است
من معتقدم طوطی های خاکستری ای که کمی محبت مثل نوازش کردن و خاراندن سر و منقارشان از جانب صاحبشان بدست نمی آورند پرندگانی هستند که به آسانی درچار مشکلات رفتاری میشوند
اعم از گاز گرفتن،کندن پر و جیغ زدن
قطعا برای هر طوطی باهوش دیگر یک خطی بین کافی و بسیار زیاد وجود دارد
طوطی خاکستری شما باید وقت بخصوصی برای خاراندن سرشان و سرگرم کردنشان با اسباب بازی یا وسایل دیگر داشته باشند

تحریکات جنسی طوطی های خاکستری بالغ نر به حرکات منقارشان بستگی دارد اگر طوطی خاکستری شما وقتی که سر یا گردنش را میخارانید بوسیله ی منقار خود شروع به بازی کردن با انگشت شما کرد این ممکن است یه پاسخ جنسی باشد نه نشانه ی عصبانیت او.وقتی شما زمینه ی اساسی و اصلی این را فهمیدید آسان تر میتوانید با این مشکل مقابله کنید


طوطی های خاکستری ای که گاز میگیرند مانند هر طوطی دیگر طوطی های خاکستری آفریقایی به علت ها مختلف گاز میگیرند
ممکن است شما فرد برگزیده ی او نباشید یا هنگامی که شما ترسیده اید که پرنده ممکن شما را گاز بگیرد
انها می دانند چه کسی از آنها ترسیده و برای بر آورده کردن انتظارات ان شخص بهترین خود را انجام میدهند

پرندگان اهلی بعضی اوقات هنگامی که به درستی تربیت نشوند گاز میگیرند
طوطی های خاکستری آفریقایی هوشی مانند یک بچه را دارند
تصور کنید بک بچه ی کوچک برنامه و طرح خود را گم کنند هیچوقت نمیتوانند یاد بگیرند که نمیتوانند راه خودشان را داشته باشند وقتی که آنها هرگز این را نیمخواهند.. نتیجه بسیار شبیه است.نظم و انظبات
شما هیچ گاه نباید طوطی خاکستری خود را بزنید یا سرش فریاد بکشید
تنبیه شدید طوطی ها کار ساز نیست
معمولا حل کردن مشکلات رفتاری این پرندگان از طریق پرت کردن حواسشان میسر است
برای مثال نوازش کردن طوطی ها معمولا میتواند باعث پرت کردن حواس آنها از فریاد زدنشان و نشستنشان بر روی انگشت شما میشود یا میتوانید انها را برای قدم زدن به دور خانه ببرید

من فکر نمیکردم جینگ در خانه ی من بخاطر آهسته دویدن در کنار او در طول راهرو جیغ بزند اما او هر بار همین کار را تکرار میکرد
او از دویدن بر روی زمین متنفر است بنابراین در خانه جیغ نمیزند
از سوی دیگرمن نمیخواهم رفتار های طبیعی طوطی را به طور کامل سر کوب کنم از این رو من او را در ماشین ترک کردم تا هر اندازه که میتواند سر و صدا کند
او تقریبا هر جا که من بروم می آید و بعضی اوقات با صدای قشنگی در ماشین من شروع به خواندن میکند

گاز گرفتن طوطی ها معمولا نیاز به شناخت صاحب او دارد آموزش دادن او بوسیله ی "بالا" و "پایین" و دستور دادن به او راه مناسبی برای تسلط داشتن بر روی اوست
با توجه به رفتار طوطی ها سالی برنچارد روشی عالی برای نظم و انظباط پرندگان برای باز داشتن انها از گاز گرفتن پیشنهاد کرد
او پیشنهاد داد که به آنها یک چشم قوی شیطانی بدهید و آنها را با کلمه ی نه ترکیب کنید!طوطی های خاکستری آفریقایی میتوانند برای صاحب خود ترسناک باشند
ممکن است شما متوجه شوید و آنها را به عنوان نوابغ دنیا ی طوطی ها که متعلق به آنجا هستند درمان کنید اما همچنان به خاطر داشته باشید که آنها پرندگان وحشی ای هستند که فقط چند نسل ریشه های وحشی بودن آنها از بین رفت و شما یک عمر شریک طوطی خود میشوید


مترجم : نیلوفر آزاد
کپی برداری بدون ذکر منبع و نام مترجم و لینک مستقیم ممنوع می باشد.