سلام دوستان
یکعدد مارماهی تایری ( Tiretrack Eel) حدود 20-25 سانت در کرج بفروش میرسه چون زیر سنگ قایم میشه نتونستم ازش عکس بگیرم اما یه عکس از سایت دیگه ای میزارم ، مار ماهی منم عین همین
قیمت : 35 هزار تومان