سلام
من دوتا مرغ عشق یادراصل باجریگارماده لوتینوی خوشگل دارم که سابقه جوجه دهی هم دارن والان به دنبال نر سفید یه دست بدون سرسوزنی خال و یا نژاد لوتینو هستم که بذارمش پیش ماده
کسی داشت خبر بده
09365939894