دیده بان حقوق حیوانات ایران: این روز*ها دنیا دارد برای پیرترین پلنگ ایرانی کوچک و کوچک*تر می*شود، چرا که این گربه*سان زیبا هر لحظه واضح*تر از قبل با گوش*های تیزش هیاهوی شهر را می*شنود و در تصمیم خود برای ترک خانه و محل زندگی*اش جدی*تر می*شود.

جام جم در ادامه نوشت: هرچند این هیاهو برای برخی از انسان*ها که کاملا ماشینی شده*اند، خبر از پیشرفت دارد، اما برای دوستداران محیط زیست و حقوق حیوانات این هیاهو زنگ خطری است که باید جدی*تر از هر زمانی به آن توجه کرد. شاید خبر نداشته باشید که قرار است جاده*ای از میان محدوده حفاظت شده کوه بافق بگذرد و زندگی گونه*های جانوری این منطقه را تهدید کرده و آنها را وادار به کوچ کند.
اگر بخواهیم درست به این ماجرا نگاه کنیم باید بدانیم با این راهی که ما در*پیش گرفته*ایم تا چند سال دیگر محل مناسب و امنی برای این جانوران باقی نمی*گذاریم، شاید دیگر نتوانیم در خبرها بخوانیم که یک پلنگ در کشورمان چهارده سالگی خود را پشت سرگذاشته یا این*که بدتر از این در خبرها بخوانیم نسل*پلنگ ایرانی هم منقرض شده است.
البته نباید انکار کرد که با احداث این جاده میان*گذر رفت*و آمد بین روستای شیطور و دولت*آباد راحت*تر می*شود یا با احداث جاده گزوئیه باری از دوش اهالی این دو آبادی برداشته می*شود، اما اگر پای حرف*های اهالی همین مناطق هم بنشینید، خواهید شنید که آنها دوست ندارند هیچ*وقت محل امنی را که باعث شده پلنگ ایرانی در آن به سن*چهارده سالگی برسد، ناامن کنند.
به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، منطقه حفاظت شده کوه بافق محل مناسبی برای زیست پلنگ ایرانی است برای همین نباید با احداث جاده*ای میان*گذر شرایط زندگی را برای گونه*های جانوری این منطقه سخت کرد.
بهتر است مسئولان با مطالعات بیشتر مسیر جایگزینی برای احداث جاده در نظر بگیرند تا کماکان محل امنی برای پیرترین پلنگ ایرانی و دیگر گربه*سانان در کشورمان وجود داشته باشد.