دیده بان حقوق حیوانات ایران: پیرمرد هشتاد ساله آلمانی چهل سال است که زندگی عجیبی را برای خود برگزیده است. تصاویری که اکنون از زندگی او منتشر شده است بیشتر شبیه معاشقه انسانی با طبیعت است.
به گزارش تابناک، «ورنر» چتر باز بازنشسته آلمانی چهل سال است که در کلبه ای در ارتفاعات ایالت سارلند آلمان زندگی می کند و طی این مدت به پرورش و همزیستی عجیبی با بیش از هفتاد گرگ همت گمارده است.

او مانند گرگ ها در کوهستان زوزه می کشد، مانند گرگ ها شکار می کند و حتی گرگ ها از دهان او گوشت شکار را می بلعند. ورنر به همراه اریکا همسرش در منطقه ای ۲۵ هکتاری در ایالت سارلند زندگی می کنند در حال حاضر بیش از چهل گرگ را پرورش می دهند.