نحوه استفاده:

1- ابتدا چند بار لوله آزمایش را با آب که می خواهید تست کنید شستشو دهید,سپس 5 میلی لیتر ازین آب را در لوله بریزید.
2-سپس 4 قطره از محلول آزمایش تست را درون لوله ریخته و خوب تکان دهید تا کاملا پخش شود.
3 سپس فورا رنگ لوله را با جدول موجود در جعبه تست مقایسه کنید این کار را در زیر نور طبیعی انجان دهید.
4-قبل و بعد از هر بار استفاده لوله آزمایش را با آب بشویید

نکات

* قبل از استفاده از تست محلول را تکان دهید.
*از برخودر محلول و آب تست شده با آب آکواریوم خود داری کنید
*در دمای 17_25 درجه سانتی گراد نگهداری شود
* این تست به دلیل بازه دقت پایین تر برای آکواریوم های گیاهی -شیرین و پوند توصیه می شود.