دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش همشهری آنلاین دانشمندان ژاپنی پس از تصویربرداری از رفتار*های پنگوئن*های آدلی موفق شدند تکنیک*های منحصر*به*فرد شکار این پرندگان را از نزدیک مشاهده کنند. به گزارش BBC، این دانشمندان با استفاده از چندین دوربین و شتاب*سنج که به بدن پنگوئن*ها وصل کرده*بودند موفق شدند درک جدیدی از تکنیک*های شکاری این جانداران به دست آورند.

پنگوئن*های آدلی با توجه به نوع جانداری که قصد شکارشان را دارند، ماهی*ها یا کریل*ها (نوعی سخت*پوست میگو مانند) تکنیک*های متفاوتی را به*کار می*بندند. به گفته محققان موسسه مطالعات قطبی در توکیو،*اصلی*ترین فعالیت حیوانات جستجو برای یافتن شکار است اما جزئیات رفتار آنها در حین جستجو، به ویژه در میان حیوانات دریایی چندان شناخته شده*نیست.
محققان در این مطالعه جدید برای ردیابی پنگوئن*ها از ترکیبی از تصاویر ویدیویی و سیگنال*های غیر مستقیم استفاده کردند،*سیگنال*های غیر*مستقیم شامل شتاب حرکت در سر، تغییرات حرارتی در دستگاه هاضمه و یا حرکات ناشی از باز شدن منقار بودند که همگی نشان از خورده شدن غذا توسط پنگوئن را داشتند.
با استفاده از این تکنیک*ها و تصاویر ویدیویی،*دانشمندان زمان*هایی که پنگوئن*ها مشغول غذا خوردن بودند را مشخص ساختند. غذای اصلی این جانداران در منطقه*ای که عموما از یخ پوشیده شده را ماهی*هایی به نام پاگوتنیا،*ماهی که خونش دارای پروتئین*های ضد یخ است،*و کریل*ها تشکیل می*دهند.

پنگوئن*های حرفه*ای درحین شکار این دو نوع جاندار تکنیک*های متفاوتی را به کار می*بندند. برای مثال در حین شکار کریل*ها،*پنگوئن به سمت بالا شنا کرده و زمانی که در موقعیت مناسب شکار قرار گرفت، با شیرجه*ای جهت*دار و دارت مانند به سمت کریل حمله می*برد. این پنگوئن*ها قادرند در ثانیه دو کریل شکار کنند.
دانشمندان همچنین دریافتند توانایی استتار ماهی پاگوتینا کمکی به نجات این ماهی از منقار پنگوئن آدلی نخواهد کرد. پنگوئن*ها برای شکار این ماهی*ها از پایین به آنها حمله می*کنند،*جهتی که ماهی خود را در برابر پس*زمینه یخی استتار کرده*است. این درحالی است که ماهی*های پاگوتینا در استتار کردن خود مهارت فراوانی دارند.