دیده بان حقوق حیوانات ایران: اتباع بیگانه این بار با جای دادن ۱۴ بز در کنار خود شگفتی آفریدند. به گزارش پرشین خودرو، ۴ تن از اتباع خارجی که با مشقت زیاد قصد خروج ۱۴ بز را به خارج از کشور داشتند، در نقطه صفر مرزی توسط مرزداران خراسان رضوی گرفتار و بازداشت شدند.