پژوهش جدید دانشمند ایرانی دانشگاه نیویورک در مورد نیروهای گیرنده سلولهای حس کننده نور در نوزاد قورباغه می*تواند گام مهمی در جهت درمان نابینایی باشد.

زیست نیوز- یافته*های دکتر «آفرودیت *****» که در مجله Biophysical منتشر شده، می*تواند به توضیح منشا بیماریهای سخت چشم و درمانهای بهتر برای آنها کمک کند.
سلولهای چشم بر بخش خارجی خود برای تبدیل نور به سیگنالهای مغزی در دیدن تکیه دارند، اما به دلیل شکل استوانه*ای خاص آن، بخش خارجی در معرض شکستگی قرار دارد که می*تواند در انسانها منجر به نابینایی شود.
به نقل از ایسنا، دکتر ***** اظهار کرد: تا جایی که ما می*دانیم، این اولین نظریه*ای است که نشان می*دهد چگونه سختی ساختاری بخش خارجی چشم به شکستگی آن منجر می*شود.
وی افزود: نظریه ما یک پیشرفت چشمگیر را در درک بیماریهای تحلیل*برنده شبکیه ارائه می*کند.
بخش خارجی سلولهای دریافت*کننده نور از صفحات حاوی پروتئین حساس به نور موسوم به رودوپسین تشکیل شده است.
صفحات ساخته شده در شب با آن دسته که در طول روز ساخته*شده*اند، متفاوت بوده و یک الگوی نواری را ایجاد می*کند که ابتدا در قورباغه*ها مشاهده شده اما در گونه*های دیگر نیز متداول است.
جهش*هایی که بر دریافت*کننده*های نور تاثیر می*گذارند، اغلب بخش خارجی را بی*ثبات کرده و ممکن است به صفحات آن آسیب رسانده و منجر به مرگ سلول، تحلیل شبکیه و نابینایی در انسان شود.
اما تاکنون مشخص نبود که کدام ویژگیهای ساختاری بخش خارجی، استعداد ابتلای آن را به آسیب تعیین می*کند.
دکتر ***** و تیم وی گیرنده*های نوری نوزاد قورباغه را در حالیکه آن را در معرض نیروهای سیال قرار داده بودند، در زیر میکروسکوپ آزمایش کردند.
آنها دریافتند که نوارهای متراکم دارای تمرکزهای بالای رودوپسین بسیار سخت بوده که آنها را در مقایسه با نوارهای کم تراکم دارای رودوپسین کمتر، بیشتر مستعد شکستگی می*کند.
مدل این دانشمندان، نتایج تجربی آنها را تائید کرده و از عواملی رونمایی کرده که نیروی مهم مورد نیاز برای شکستن بخش خارجی را تعیین می*کنند.
این یافته*ها، ایده*ای را تقویت می*کند که بر اساس آن جهش*هایی که باعث تجمع رودوپسین می*شوند، می*تواند بخش خارجی را بی*ثبات کرده و در نهایت منجر به نابینایی شود.
دکتر ***** افزود: اصلاحات بیشتر این مدل می*تواند به راههای بدیع در تثبیت بخش خارجی و به تاخیر انداختن آغاز نابینایی منجر شود.