دیده بان حقوق حیوانات ایران: دو شکارچی اقدام به شکار غیر مجاز ۵ رأس آهو در پناهگاه حیات وحش شیر احمد و فروش گوشت آنها کرده اند.به گزارش مهر، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی بررسی های به عمل آورده موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در پناهگاه حیات وحش شیر احمد شدند.

رئیس اداره محیط زیست سبزوار نیز در این باره گفت: طبق بند الف ماده ۱۲ قانون شکار و صید، هر کسی مرتکب شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه شود به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می شود. علی خانی اظهار داشت: علاوه بر آن طبق بند ج ماده ۱۰ قانون مذکور، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا غیر زنده و اجزای آنان بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان محیط زیست جرم محسوب می شود و متخلف به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال و یا حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می شود.
وی افزود: این متخلفان پس از ضبط ادوات شکار، به مراجع قضایی معرفی و به پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم و جریمه مذکور را به حساب خزانه واریز کردند.