دیده بان حقوق حیوانات ایران: فعالان محیط زیست با درخواست توقف حکم ***** محیط*بان دنا از مراجع قضایی خواستار برخورد جدی با شکارچیان مسلح و غیرمجاز به جهت بالا رفتن آمار شکار در منطقه حفاظت*شده دنا و همچنین کشور شدند.

به گزارش ایانا، پس از اسعد تقی*زاده، دومین محیط*بان دنا نیز در حالی به ***** محکوم شده است که مجوز حمل سلاح به*عنوان ضابط قضایی و حکم مأموریت از سازمان محیط زیست برای مقابله با شکارچیان مسلح را در اختیار داشته است.
غلامحسین خالدی محیط*بان ۳۸ ساله منطقه حفاظت*شده دنا دومین محیط*بان به ***** محکوم* شده این منطقه در چهارمحال و بختیاری است که پس از تحمل دو سال و ۹ ماه زندان برای انجام وظیفه خود که مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز بوده هم*اکنون در انتظار مرگ نشسته است.بعد از دو حکم *****ی که برای محیط*بانان دنا صادر شده، شکار در منطقه افزایش یافته است؛ این در حالی است که محیط*بانان به*دلیل ترس از کشته شدن به دست شکارچیان، یا ***** شدن پس از قتل شکارچیان غیرمجاز، دیگر رغبتی به محیط*بانی ندارند و این در شرایطی است که بنا به استناد اطلاعات محیط*بانان دنا در سه سال گذشته چندهزار کل و بز در دنا شکار شده و جمعیت شکار روزبه*روز در حال کاهش است.
وکیل پایه یک دادگستری که از سوی سازمان محیط زیست برای پیگیری پروند غلامحسین خالدی منصوب شده، صادر شدن حکم ***** را به دادگاه کیفری استان منتسب می*کند و خبر از اعتراض وکلا به رأی صادره می*دهد. همچنین حکم صادره اکنون در مرحله تجدیدنظر است و اعتراض وکلا ثبت شده است.به گفته افشار، قضات این پرونده در حالی که حکم محیط زیست را قبول ندارند، می*گویند: “محیط*بانان ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند، نمی*توانند از اسلحه استفاده کنند”؛ در حالی که قانون گارد حفاظت محیط زیست می*گوید: “مأموران و محیط*بانان ضابط قضایی محسوب می*شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند”.
گفتنی است، صدور احکام ***** پی*درپی برای محیط*بانان موجب نگرانی شدید فعالان محیط زیست شده است که در همین راستا خواستار تجدیدنظر مراجع قضایی در پرونده شده*اند.