حس چشایی در اسب ها
آن چه مسلم است آن است که اسب ها نیز مانند بسیاری از پستانداران دیگر دارای حس چشایی می باشند، عضو حساس این حس در اسب نیز مانند سایر حیوانات دیگر زبان و مخاط دهان می باشد. دیده شده است که حس های چشایی و بویایی در تکمیل یکدیگر موثر بوده و مواد غذایی در هنگام مصرف از طریق این دو حس مورد ارزیابی قرار می گیرند، تجربه نشان داده است که اسب ها مواد غذایی شیرین را به سایر مواد غذایی ترجیح می دهند، همچنین دیده شده است مواد غذایی معطر نیز بیشتر مورد توجه آن ها قرار می گیرد.


در مورد این که طعم خوراک ها تا چه اندازه بر میزان مصرف آن موثر است تاکنون تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. تقریبا تمامی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که خوراک های مطبوع و با طعم شیرین موجب افزایش میزان مصرف در دام می شود.

با استفاده از این تجربیات درتهیه کنسانتره ها و نیز تهیه پلت های غذایی برای اسب ها سعی بر آن می شود تا با افزودن موادی که میزان شیرینی خورا ک را افزایش می دهند سعی در خوش خوراک نمودن آن ها بنمایند.

گیرنده های حس چشایی در زبان به شکل جوانه های چشایی جمع شده اند. این جوانه ها پرزهای بسیار کوچک و متعددی دارند که از انتهای هر یک از آن ها برجستگی هایی به نام میکروویلی خارج شده است. البته این جوانه ها به زودی روی زبان در کام و ابتدای حنجره هم وحود دارند.دکتر مسعور خلیلی
گردآوری : hsoonheb
کپی برداری بدون ذکر منبع و لینک مستقیم پارسی پت ممنوع می باشد.