مسئول حفاظت محیط زیست تایباد از مشاهده گونه غاز پیشانی سفید برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا – منطقه خراسان و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی محمد مظلوم پناه در ادامه افزود: غازپیشانی سفید با نام علمی Anser albifrons که از راسته غازسانان است؛ ۷۲سانتی مترطول داردو روی پیشانی اش نوارسفید و مشخصی دیده می*شود.مظلوم پناه درباره دیگر مشخصات این*گونه اظهار کرد: زیرتنه آن دارای رگه*های تیره وخاکستری وزیردمش سفیداست، همچنین منقارش صورتی رنگ وپاهایی نارنجی دارد. وی بیان کرد: زیستگاه این پرنده درمناطق تالابی، نیزار، دریاچه*های آب شیرین، شالیزارها و مزارع گندم و جو است و در نواحی باتلاقی و توندرا تولید مثل می*کند. مسئول حفاظت محیط زیست تایباد تصریح کرد: این پرنده جزو گونه*های حمایت شده به شمار می*رود و شکار آن در تمام فصول سال ممنوع است.