مديرکل حفاظت محيط زيست فارس:
وسعت پارک ملی بمو کاهش می یابد
ایرن: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: در گذشته پارک ملی بمو 48 هزار هکتار وسعت داشته و امروز به دلیل توسعه و تخریب*های غیراصولی به حدود 34 هزار هکتار تقلیل یافته است.


خبرگزاری مستقل محیط زیست: حسینعلی ابراهیمی کارنامی در مراسم کاشت 100 نهال که به یاد 22 **** محیط*بان محیط زیست استان فارس در پارک کوهستانی برف*فروشان شیراز برگزار شد، اظهار داشت: دخالت نادرست انسان*ها در استفاده غیر اصولی از منابع طبیعی بحران و تخریب محیط زیست را تشدید کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس اظهار داشت: توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن محیط زیست از دلایل مهم تخریب آن است.
ابراهیمی کارنامی افزود: در گذشته پارک ملی بمو 48 هزار هکتار وسعت داشته و امروز به دلیل توسعه و تخریب*های غیراصولی وسعت منطقه دارای ظرفیت تنوع زیستی به حدود 34 هزار هکتار تقلیل یافته است.
وی با اشاره به اینکه جنگل*ها و فضای سبز نقش مهمی در راستای ایجاد اکسیژن و تلطیف هوا و جلوگیری از مخاطرات طبیعی مانند سیل و خشکسالی دارند، گفت: اگر با طبیعت مدارا کنیم و از دخالت*های نادرست بشر در طبیعت جلوگیری شود از بسیاری از این مخاطرات طبیعی در امان می*مانیم.
وی با اشاره به حساسیت ویژه مردم و مدیران ارشد استان فارس در حفظ فرهنگ محیط زیست و نهادینه*سازی آموزش و فرهنگ مشارکت مردمی از شهروندان خواست تا در آیین ازدواج و جشن تولد فرزندانشان با کاشت نهال فرهنگ درخت*کاری و ایجاد فضای سبز را نهادینه کنند.
به گزارش فارس، 100 نهال به پاسداشت 22 **** محیط*بان محیط زیست فارس در پارک کوهستانی برف*فروشان شیراز با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، معاون برنامه*ریزی و اشتغال استانداری فارس، مدیرکل صنعت معدن و تجارت این استان، شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، مدیرکل فضای سبز شهرداری شیراز و جمعی از مدیران ارشد استان کاشته شد.