یه موجود عجیب که توسط کارشناسان موش دریایی نام گذاری شده در سواحل بریتانیا کشف شد
جولی 48 ساله که علاقه مند به حیوانات است در نگاه اول به دلیل موهای خوشرنگ بدن حیوان آن را یک موجود فضایی میداند بعد تصور کرد که یک موش مرده است آنرا به آب انداخت اما فکر کرد شاید به آب تعلق نداشته باشد
موش دریایی تا 30سانتیمتر رشد کرده در مناطق زیر جذر و مدی زندگی میکند
این موجود در عمق 2هزار متری زمدگی میکند و جالب است بدانید این موجود کور بوده و با خسگر ها راه را پیدا میکند