زیست نیوز: این شیردریایی در آکواریوم ملی توکیو(ژاپن) نگهداری می شود و با خطاطی های جالب، برای خود شهرتی دست و پا کرده است!