از آنجایی*که کوسه*های بامبو بر خلاف دیگر انواع گونه خود تخم*گذار هستند، جنین*های آنها برای در امان ماندن از خورده شدن توسط شکارچیان راه*حل جالبی دارند. آنها می‎توانند میدان بیوالکتریکی جانور مهاجم را تشخیص دهند و ...


زمانی*که بچه کوسه*ها با یک شکارچی روبه*رو می*شوند، نفس خود را حبس کرده و بی*حرکت می*مانند؛ اما ظاهرا آنها این کار را حتی پیش از آنکه به دنیا بیایند انجام می*دهند.
به گزارش نیوساینتیست، بر خلاف اغلب کوسه*ها که زنده*زا هستند؛ کوسه*های بامبو تخم می*گذارند. در نتیجه، جنین کوسه*های در حال رشد آسیب*پذیری بیشتری در مقابل خورده شدن دارند. اما بی*حرکت ماندن می*تواند راه خوبی برای فرار از جلب توجه شکارچیان گرسنه باشد. تحقیقات جدید نشان می*دهد که جنین این کوسه*ها می*تواند میدان*های بیوالکتریکی بدن شکارچیانی را که به آنها نزدیک می*شوند تشخیص دهد. زمانی*که آنها این میدان*ها را شناسایی می*کنند، با متوقف ساختن حرکات آبشش*های خود بی*حرکت باقی می*مانند.
به گفته محققان این یافته بدین معناست که حتی در مراحل اولیه، جنین کوسه*ها می*تواند خطر را تشخیص دهد و به صورت غریزی از آن اجتناب می*کند
.

منبع:خبرآنلاین