دیفن باخیا


این گیاه از خانواده ی araceae میباشد و دارای 30 گونه مختلف از گیاهان
همیشه سبز چند ساله است.
نیازها
نور=دیفن باخیا به نور متوسط رو به بالا گرمای زیاد نیاز دارد.

دما=دمای ایده ال برای این گیاه 22 درجه سانتی گراد میباشد.

رطوبت=نیاز به خاک همیشه خیس و رطوبت هوای 70 تا 90 درصد را می پسندد.

ابیاری=برای ابیاری این گیاه بهتر است از اب سبک و بدون املاح
استفاده کنید.ابیاری دیفن باخیا در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار
کافی است.این گیاه نسبت به خشکی مقاوم تر است تا ابیاری
بیش از اندازه.پس اجازه دهید در بین2 ابیاریسطح خاک گلدان خشک شود.

خاک=خاک قلیایی تا کمی اسیدی را نیاز دارد.مخلوطی از 3 قسمت
خاک جنگلی و1قسمت خاک معمولی برای این گیاه مناسب است.

کود=کود مورد نیاز این گیاه را میتوان به میزان 30 گرم در لیتر هر هفته یکبار
از فروردین تا ابان مصرف کرد.

تکثیر=دیفن باخیا از گیاهان سمی میباشد.بنابراین در امور تکثیر و جابجایی
ان باید مراقبت کنید و از دستکش استفاده کنید تا از تماس با شیره گیاه
که سوزش زیادی ایجاد میکند جلوگیری کنید.
از اواسط بهار تا اوایل تابستان قلمه های انتهایی ساقه را به طول 5/12تا10 سانتی متر
را با یک چاقوی تیز از گیاه مادری جدا کنید و برگهای پائینی قلمه را قطع کنید.
سپس در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده ودر گلدانی حاوی کمپوست
بذر و قلمه قرار دهید و انها را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید تا زمان ریشه دهی
که 2ماه طول میکشد دما را 22تا24 درجه نگه دارید.لازم است کیسه را گاهی برداشته تا هوا دهی
انجام شود.اگر دیفن باخیا بیش از اندازه رشد کرده باشد و دارای ساقه های بلند و محکم
و بدون برگ شده باشد میتوانید با روش تقسیم ساقه هم این
گیاه رو تکثیر نمود.

نکته=اگر دیدید برگهای پائینی گیاه زرد شد و لکه های قهوه ای در حاشیه
انها مشاهده میگردد حتما ابیاری بیش از اندازه بوده است.هوای سرد
نیز میتواند باعث رنگ پریدگی و سقوط برگها شود.منبع www.Nargil.ir