پديده ها و اتفاقات عجيب و غريب در دنياي امروز کم نيست، از پديده هاي طبيعي گرفته تا ماجراجويي برخي افراد؛ در اين بين عکاسان تنها با حضور تصادفي مي وانند تصوير جذابي براي ديگران رقم بزنند.
در زير عکس هاي عجيب و جالبي از همه جاي جهان که هفته گذشته در فضاي اينترنت منتشر شد را مشاهده مي کنيد.منبع:فرازنیوز