شیر ماهی باله صاف یا دم میله ای(Radiata Lionfish)
حداقل سایز آکواریوم برای نگهداری:280 لیتر
سطح نگهداری: متوسط
رفتار: نیمه پر خاشگرانه
سازگاری با ریف: با احتیاط
شرایط آب:PH: 8.1-8.4_ KH:8-12_ دمای آب:22-27 درجه سانتیگراد _ شوری:1.020-1.025
سمی
رژیم غذایی: گوشت خوار
بومی آفریقا مالدیو,سریلانکا,جزیره تاهیتی
خانواده:Scorpaenidae