حکم دادگاه براي يک متجاوز به حريم تالاب*ها
يک متخلف زيست محيطي که به جرم تجاوز به حريم تالابها و تخريب و تصرف عدواني به مقامات قضايي معرفي شده بود، در دادگاه به غرس پانصد اصله درخت طبق نظر حفاظت محيط زيست محکوم شد.


به گزارش سرويس «محيط زيست» ايسنا، يک متخلف زيست محيطي در شهرستان بروجن به جرم تصرف عدواني اراضي محيط زيست به ميزان پنج هکتار و تخريب عمدي تالاب جهت ايجاد کانال، از سوي مامورين يگان حفاظت محيط زيست به مقامات قضايي معرفي شد.مديرکل حفاظت محيط زيست استان از محکوميت اين متهم خبرداد و افزود: قاضي دادگاه باتوجه به گزارشات مامورين يگان حفاظت محيط زيست، نيروي انتظامي و ساير مراجع اتهام را وارد دانسته و نسبت به رفع تصرف حکم صادر نمود.سعيد يوسف پور درخصوص اجراي مجازات متخلف گفت: قاضي دادگاه اجراي حکم را به مدت دوسال معلق اعلام نموده با اين شرط که متخلف در اين مدت در فصل درختکاري با هماهنگي مامورين حفاظت محيط زيست استان اقدام به غرس پانصد اصله درخت نمايد.يوسف پور تصريح کرد: طبق نظر دادگاه، درصورتيکه متخلف حکم دادگاه را اجرا نمايد قاضي دستور بر محو سجل کيفري نامبرده خواهد داد.مديرکل حفاظت محيط زيست استان با بي سابقه خواندن چنين حکمي در استان اظهار داشت: اينگونه برخورد با متخلفان جرايم حوزه محيط زيست علاوه بر جلوگيري از تخلفات، و جبران خسارات وارده به محيط زيست مي تواند در زمينه آموزشي و فرهنگ سازي نيز تاثير به سزايي برجاي گذارد.

يوسف پور ابراز اميدواري کرد که با تغيير نگرشي که در بين مسئولان نسبت به محيط زيست ايجاد شده است در آينده ي نه چندان دور شاهد برخورد توام با احترام مردم با طبيعت، همچون گذشتگانمان خواهيم بود.