World Wide Fund for Nature
بزرگترین اتحادیه بین*المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست است که در سال ۱۹۶۱ در کشور سوئیس تاسیس شد. در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ نفر در نزدیک به ۱۰۰ کشور جهان برای این اتحادیه مشغول به کار هستند و بیش از ۲۰۰۰ پروژه را به عهده دارند. بیشتر از پنج میلیون نفر نیز در سراسر جهان از این اتحادیه حمایت می*کنند.


از مهمترین کارهایی که این بنیاد در سال های اخیر انجام داده است کمک به حفظ گونه های در خطر بخصوص در آفریقا نظیر فیل و کرگدن و جلوگیری از کشتار و قاچاق عاج و شاخ بوده است.
http://worldwildlife.org/

منبع:ویکیپدیا