حس مادری درحیوانات !!!

پنگوئن پادشاه و جوجه*اش،* جزیره جورجیای جنوبیجزیره جورجیای جنوبی،* خانه پنگوئن*های پادشاه است و جمعیت یک چهارم میلیونی این موجودات فوق*العاده و خوش*رنگ را در خود جای داده است. در این تصویر پنگوئن مادر را می*بینید که جوجه*اش را هدایت می*کند. جوجه هنوز هم پرهای مخصوص دوران کودکی که تا حدی خنده*دارش می*کنند را دارد.


فیل*های زامبزی،* آفریقابچه *فیل در حال کاوش و بوییدن مادر خود در حال گردش در بستر رود زامبزی است که در زمان گرفته شدن این عکس،* به دلیل خسکسالی کم*سابقه،* تا حد زیادی خشک شده بود.چیتای مادر و بچه*چیتا،* بوتسوانابزرگ*ترین خطر در زندگی یک چیتای ماده، از دست*دادن فرزندش است. 95 درصد بچه*چیتاها قبل از این که بتوانند مستقل شوند جان خود را از دست می*دهند. بچه*چیتاها اغلب شکار شیرهای بدعادت و یا کفتارها می*شوند،*ربه همین دلیل چیتای ماده باید بسیار محتاط باشد.


ببر و بچه *ببر، باغ*وحش سینسیناتیبچه *ببر کاملا مادر خود را در آغوش کشیده است. این بچه *ببر یکی از چهار ببر نر مالایی است که امسال در باغ*وحش سینسیناتی متولد شدند. (نام عکاس:* درک دمان)


مرغابی گردن*سرخ با جوجه*اشاین جوجه مرغابی گردن*سرخ به تازگی از تخم در آمده و انگار ترجیح داده که برای گردش در آب، زیر بال مادر جا خوش کند و راحت به تماشای دیدنی*های فراوان روز بپردازد.


خرس قطبی مادر و توله*اشخورشید کم*نور، نور و نارنجی*رنگی را بر خرس قطبی ماده و توله*اش تابانده که روی یخ*ها لم داده*اند.


گرگ مادر،* ویچیتا،* کانزاس
گرگ مادر خاکستری مکزیکی همراه با دو توله*اش در باغ*وحش سدویک کاونتی. زمانی گرگ*های خاکستری یکی از وحشی*ترین پستانداران روی زمین بودند. اما از اوائل صده 1900،* شکار بی*رویه، تله*گذاری غیرقانونی و مسموم*سازی،* جمعیت این موجودات را تا حدی کاهش داد که در خطر انقراض قرار گرفتند.


شیر ماده و توله*اش،* کنیا
شیر ماده هم مانند دیگر گربه*سانان، توله خود را از این طریق بلند می*کند و جابه*جا می*کند. بدن این موجودات به گونه*ای طراحی شده که توله*ها با این رفتار هیچ آسیبی نمی*بینند و حتی اذیت هم نمی*شوند.