اين عکس اثر برگزيده "ريکو تويودا" در جشنواره عکاسي توکيو- 2012 است.
زیست نیوز