تابناک:
وب سايت نشنال جئوگرافيک در پايان سال ميلادي مجموعه از تصاوير منتخب خود را منتشر کرده که در ميان آنها عکسي از يک عکاس ايراني هم به چشم مي خورد.


امير علي شريفي عکاس ايراني است که تصوير زيبايي از صائقه اي بزرگ در ساحل محمود آباد را ثبت کرده بود که پيش تر از اين در ميان تصاوير منتخب ماه آگوست اين موسسه هم منتشر شده بود. شريفي در ذيل اين تصوير در نشنال جئوگرافيک مي گويد: «بعد از سه سال که براي ديدار خانواده ام به ايران رفتم، به محمود آباد سفر کرديم... يک شب که صاعقه در آسمان ديدم به هتل رفتم، دوربينم را برداشتم و عکس هاي زياد با نوردهي درازمدت گرفتم ولي تنها در دومين عکس بود که توانستم وسيع ترين، زيباترين و آخرين صاعقه آن شب را ثبت کنم...»